Ελληνική oικονομική κρίση


Μερικά οικονομικά μεγέθη που δεν αναφέρονται συχνά και ποτέ όλα μαζί

Εκτός από τα – πασίγνωστα πλέον – στατιστικά σχετικά με το δημόσιο χρέος και δημόσιο έλλειμα, όπου συνδυαστικά η Ελλάδα είναι σίγουρα η χειρότερη στην Ε.Ε., υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες/οπτικές γωνίες για να εξετάσει κανείς τα οικονομικά μεγέθη και προβλήματα των χωρών.

Όπως φαίνεται παρακάτω, εκεί η κατάσταση της Ελλάδας είναι καλύτερη. Αν πάλι δούμε τα απόλυτα μεγέθη, η ασημαντότητα της ελληνικής οικονομίας σε κάνει να αναρωτιέσαι για τον υπερβολικό ντόρο – προπαγάνδα που έχει γίνει στο όλο θέμα και για την «τιμή» που μας κάνουν να ασχολείται όλη η υφήλιος μαζί μας.

Βέβαια για όλους εμάς που δε γνωρίζουμε από οικονομικά, όλες αυτές οι διαφορές θα παραμείνουν άλυτα «μυστήρια», και επομένως θα είμαστε έρμαιοι στις αναλύσεις και εκτιμήσεις του εκάστοτε ειδικού (ή «ειδικού»). Ένα πράγμα μόνο είναι σίγουρο, ότι οι περισσότεροι από εμάς δε θα βγουν κερδισμένοι από αυτήν την κατάσταση, ενώ επίσης είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιοι θα βγουν αρκετά πλουσιότεροι.

Με αυτά δεν σημαίνει ότι ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες ή να πουμε πως η θέση της χώρας δεν είναι δεινή, αλλά είναι μια αφορμή για να σκεφτούμε λίγο «out of the box», που στην συγκεκριμένη περίπτωση το «box» σημαίνει και «χαζοκούτι».

Αλέξανδρος

   Pubblic Deficit in % over GDP (2009):
   Δημόσιο έλλειμα    %  στο ΑΕΠ (2009): 
   Ireland       -14,3%,
   Greece       -13,6%
   Great Britain  -11,5%
   Spain          -11,2%
   Portugal       – 9,4%
   Italy          – 5,2%
   ————–
   USA            -12,9%
   JAPAN -10,5

   Public Debt in % over GDP (2009):
   Δημόσιο χρέος  % στο  ΑΕΠ (2009): 
  Italy       115,8%
  Greece      115,1%
   Belgium       96,7%
   France        77,6%
   Germany       73,2%
   U.E. average  78,0%
   ——————
   USA           54,0%      
   JAPAN 197,0%

Public Debt   (bilion €)
Δημόσιο χρέος   (δις €)
Germany  1.760
Italy    1.700
UK       1.600
France   1.490
……………………
Greece     210
……………………
USA 5.890

Total Debts    = Public Debts   + Private Debts
Συνολικό χρέος = Δημόσιο χρέος + ιδιωτικό χρέος

Total debts   % over GDP
Συνολικό χρεός % στο ΑΕΠ
UK           400%
Holland      234%
France       230%
Ireland      222%
Belgium      219%
Spain        207%
Portugal     197%
Italy        194%
Greece       179% 
Germany      170%
…………………….
E.U. Average 175%

External(foreign)Debt – Εξωτερικό Χρέος
      % over GDP   in milliard $
      % στο  ΑΕΠ    σε δις $
Ireland    414%      1.392    
Portugal   130%        272
Italy      103%      1.957
Greece     100%        301
Spain      80%       1.591
—————————-
USA        35%      10.040
JAPAN       - 1.547

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog – Ετικέτες: .