Κώστας Παπαδόπουλος

Παρουσίαση του βιβλιου «Αναμνήσεις»

Αναμνήσεις’του Κ.Παπαδοπουλου

Ενας ξεχωριστός Άνθρωπος

Σύντομη γνωριμία με τον Κώστα Παπαδόπουλο

Παρουσίαση του βιβλίου «Uno dei veri testimoni»