Αρχείο ετικέτας: Παρουσίαση

Λουίζα Σπηλιωτοπούλου: «Άσπρο σκοτάδι»

«Manuale di comunicazione interculturale tra italiani e greci»

«Η διάσταση της συνείδησης»

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 2005

«Dies irae dies illa…»

Παρουσίαση του βιβλίου «Uno dei veri testimoni»